Vīnkalnu Piedzīvojums

Tā ir vasara, saule, ūdens, meži, pļavas, lauki, mājdzīvnieki, gardi ēdieni, ko mēs baudām. Tās ir spēles, rotaļas, dzīves mīlestības lekcijas, pārgājieni, ugunskurs, dziesmas. Šajā skaistajā vietā bērni un jaunieši - mūsu radi un draugi - kopā ar Arti un viņa dzīvesprieka komandu pavada vērtīgas vasaras dienas. Viscaur Vīnkalnu Piedzīvojums ir pilns ar labiem vārdiem, darbiem, skaistiem mirkļiem, vērtīgiem padomiem, veselīgām sarunām un domām, mīlestības pilnām attiecībām. Tās ir piepildītas vasaras sajūtas!