Vīnkalnu svinību mūri - atjaunots 19.gadsimta zirgu stallis Beverīnas novadā ar jūtamu senatnes pamatīgumu un lauku romantismu. Šobrīd mūros iespējams rīkot dažāda veida svinības.


Tiem, kas dabā jūtas brīvi un ērti, ir domāts Vīnkalnu atdzīvinātais zirgu stallis jeb svinību mūri. Šos mūrus ieskauj 200 gadīgi koki, vīnogdārzs un sakopta latviešu sēta.

Teritorijā ir vēl citas ēkas, latviešu senlietas, koki un krūmi, apstādījumi un objekti, kas rada gaišu auru ap sevi. Tepat līdzās ir arī upīte un dīķis, mežs un pļavas, kas piedod dziļuma un mūžības sajūtu.